CONSELLS PER SER BEN VALORAT/DA

CONSELLS PER SER BEN VALORAT/DA

Recomanacions sobre el que es valora positivament en una entrevista personal:

 • Mostrar interes en l’ocupacio.
 • Mostrar una actitud positiva i d’entusiasme.
 • Ser un/a bon/a comunicador/a.
 • Tenir confianca en un mateix.
 • Mostrar aparenca de maduresa.
 • Implicar-se en el treball, creure en el que es fa.
 • Ser agradable, intentar ser simpatic/a.
 • Ser tolerant a la tensio.
 • Mostrar capacitat d’organitzacio i planificacio.
 • Demostrar tenir iniciativa.
 • Tenir capacitat d’adaptacio.
 • Tenir capacitat de treball en equip.

En l’entrevista de seleccio, l’entrevistador/a pot fer tot tipus de preguntes. A continuacio se’n relacionen algunes, classificades per blocs tematics.

This entry was posted in entrevista and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.