Saltar al contenido
Home » TIPUS DE CONTRACTES

TIPUS DE CONTRACTES

  TIPUS DE CONTRACTES

  El marc legislatiu actual ofereix les seguents modalitats de contractes laborals:
  • Contractes indefinits (ordinaris, de foment de la contractacio, amb bonificacions)
  • Contractes de durada determinada (circumstancies de la produccio, obra o servei, interinatge)
  • Mesura de suport al manteniment de l’ocupacio o a la reincorporacio al treball
  • Contractes per a treballadores i treballadors amb discapacitats (indefinits i temporals)
  • Contractes formatius (practiques o formacio)
  • Contractes per a la investigacio
  • Contractes temporals bonificats
  • Contractes de substitucio per jubilacio anticipada
  • Contractes de relleu
  Etiquetas: