ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA

ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA

L’entrevista acostuma a estar dividida en diverses fases:

 1. Introduccio:
  • recepcio
  • salutacio i presentacions
  • conversa introductoria
  • aclariments respecte l’entrevista
 2. Desenvolupament. Preguntes sobre:
  • la formacio i els estudis
  • l’experiencia professional
  • les questions personals
  • les condicions laborals desitjades
 3. Tancament:
  • aclariment de dubtes
  • comiat
This entry was posted in entrevista and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.