Exemples de preguntes

Exemples de preguntes

Sobre la trajectoria formativa

 • Per que vau escollir els estudis que heu realitzat?
  Es molt important una resposta ordenada cronologicament i suficientment justificada. Cal evitar respostes com: “perque no sabia que fer” o “perque la nota no em donava per fer una altra cosa”.
 • Com han influit els vostres estudis en el desenvolupament de la vostra carrera professional?
 • Quines materies i assignatures us van interessar mes? I quines menys?
  Es poden ressaltar materies relacionades amb el lloc de treball sol?licitat.
 • Quines us van presentar mes dificultats? Per que?
 • Si tornessiu a comencar, repetirieu l’eleccio d’estudis?
  Es important justificar i adequar la resposta a la importancia del titol amb relacio al lloc de treball.
 • Esteu disposat a complementar la vostra formacio en allo que faci falta?
  Si la resposta es positiva causara molt bona impressio ja que demostra que teniu molt interes a aprendre i aconseguir la formacio necessaria per al lloc de treball.
 • Quins idiomes coneixeu i a quin nivell?
  Aquesta pregunta es comprova. La sinceritat es molt important.
 • Qui us va influir a l’hora d’escollir els estudis?
  Un cop mes, la sinceritat es molt important, pero recordeu que es positiu anomenar persones amb mes experiencia.
 • En quina mesura les vostres notes es deuen a l’esforc personal i en quina mesura a la vostra intel?ligencia?
  La constancia i l’esforc es valoren molt en l’ambit laboral.
 • Quina va ser l’experiencia mes gratificant durant la vostra vida com a estudiant?
  Cal mostrar entusiasme en la resposta.
 • Penseu seguir estudiant?
  Recordeu que “El saber no ocupa lloc”.

Sobre l’experiencia professional

 • Com creieu que us han preparat les vostres experiencies professionals anteriors?
 • Quines funcions feieu en la feina anterior?
 • Quin tipus de relacions existien amb el vostre anterior responsable? En que coincidien i en que no?
 • Recordeu alguna situacio problematica que sorgis en les vostres feines anteriors. Com la vau resoldre?
 • Quins han estat els vostres assoliments i exits a l’ultima empresa?
 • Per que vau deixar l’ultima feina?

Personals

 • Quines son les vostres millors virtuts?
 • Quins son els vostres pitjors defectes?
  No digueu que no en teniu. Cal dir aspectes que siguin positius per a la feina: “Soc molt perfeccionista” “Soc molt puntual i m’impacienta quan algu no arriba a l’hora”.
 • Quina es la vostra relacio amb els vostres pares / germans / parella / amics?
 • Com reaccioneu normalment davant d’una autoritat?
 • Com es us definirieu? O parleu de vosaltres.
 • A que dediqueu el temps lliure?
 • Parleu de les vostres activitats i aficions no professionals.
 • Que us aporta la practica d’aquest esport? O quina es l’ultima pel?licula que heu vist? O quin es l’ultim llibre que heu llegit?

Relacionades amb els motius pels quals demaneu el lloc de treball

 • Per que us heu posat en contacte amb la nostra empresa?
  Aprofiteu per lloar l’empresa: “Es una gran empresa que te un nom molt important en el sector”.
 • Per que us interessa aquesta feina?
 • Que penseu que podeu aportar-nos si no teniu experiencia professional?
 • Que us fa pensar que esteu capacitat per ocupar aquest lloc?

Relacionades amb la feina

 • Per que creieu que us hauriem de contractar i no a una altra persona?
  Cal donar exemples en els quals hagiu resolt problemes amb exit, hagiu treballat en equip, hagiu demostrat la vostra fortalesa… en funcio del lloc de treball.
 • Que espereu d’aquesta feina?
  Les respostes han d’anar adrecades a les oportunitats que podeu trobar a l’empresa. “Tenir l’oportunitat de millorar, tenir l’oportunitat de fer una carrera professional…”
 • Que penseu dels vostres caps anteriors?
  En cap cas es pot parlar malament ni dels caps anteriors ni dels companys.
 • Que valoreu mes d’una feina?

Relacionades amb el vostre futur

 • Quins son els vostres objectius a curt, mig i llarg termini?
 • En quin lloc de treball us agradaria estar d’aqui a cinc anys?
 • Estarieu disposat a fixar la vostra residencia fora de l’Estat espanyol si us ho demanessim?

Sobre condicions personals

 • Podeu incorporar-vos immediatament?
 • No us fa res haver de viatjar frequentment?
 • Teniu cotxe?

Sobre retribucions economiques

 • Quin es el minim per cobrir les vostres necessitats actuals?
 • Que voleu guanyar?
 • Es realment el factor economic el mes important en la vostra decisio?

Preguntes que podeu realitzar al final de l’entrevista

 • Quines son les funcions concretes del lloc vacant?
 • Que s’espera que jo pugui aconseguir amb aquest lloc de treball?
 • Quina es la situacio actual d’aquest lloc de treball?
 • Quins son els desafiaments o les dificultats mes importants que puc trobar en aquesta feina?
This entry was posted in entrevista and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.