L’ENTREVISTA

L’ENTREVISTA

No nomes es important el que diem en una entrevista de seleccio, sino que tant o mes important es com ho diem.

En aquest document es treballen tant els continguts de l’entrevista com temes de comunicacio verbal i no verbal que afavoreixen el fet de tenir exit en un proces de seleccio.

L’entrevista es un pas mes, i sovint l’ultim i mes important, dins un proces de seleccio. Es un dialeg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intenten resoldre els seus dubtes.

Durant l’entrevista heu de tenir en compte les coses que es diuen verbalment sense oblidar els detalls que es transmeten amb l’actitud i la forma de comportar-vos.

Per a que serveix l’entrevista?

  • Per aprofundir en la informacio que ja es te de la persona candidata a traves del seu curriculum previ.
  • Per comprovar si l’estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiencia, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera.
  • Perque l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata es idonia per al lloc vacant.
  • Perque la persona candidata valori si aquesta ocupacio li conve i li interessa.
This entry was posted in entrevista and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.