REGLES DE COMUNICACIO NO VERBAL

REGLES DE COMUNICACIO NO VERBAL

Si la comunicacio verbal fa referencia allo que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuem. Tant important es el que es diu com el que no es diu, pero es deixa veure. La comunicacio no verbal proporciona a l’entrevistador/a tanta informacio o mes que la que la persona candidata manifesta. Davant d’una incongruencia entre el missatge verbal i no verbal, ens inclinem sempre a creure el no verbal, perque es mes dificil de simular.

Oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes:

 • Manera de vestir: cal portar la roba adequada al lloc de treball al qual s’opta. No es el mateix el vestit que la persona candidata ha de portar per ocupar un lloc de treball de dependent/a en una botiga d’alta costura, que el que ha de portar de dependent/a en una botiga del mercat. Pero no sols cal que la roba sigui l’adient, cal que estigui neta i que no hi hagi estrips.
 • Higiene: te molta importancia la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene descuidada es mes facilment identificable que una higiene cuidada en exces.
 • Donar la ma: la forma de donar la ma predisposa l’actitud de la persona entrevistadora; cal evitar donar la ma de forma fluixa ja que denota manca d’energia i falta de decisio. Una ma humida provoca una sensacio desagradable en l’altra persona.
 • Expressio facial: l’expressio de la cara indica el nostre estat d’anim, els nostres sentiments, per tant, cal que la nostra expressio concordi amb el missatge que estem donant.
 • Somriure: en moments concrets de l’entrevista es important ja que significa obertura dels canals de comunicacio. Tambe, el somriure de vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.
 • Contacte visual: mirar a la cara de la persona amb la qual s’esta parlant es el millor procediment per mostrar sinceritat.
 • Postura corporal: cal seure de manera correcta, ni recolzat enrere (pot demostrar desinteres) ni molt incorporat cap endavant (pot demostrar nerviosisme i intranquil?litat).
 • Gesticulacio de les mans: durant la conversa es correcte que recolzem les nostres explicacions amb els gestos de les mans, pero, en cap cas, aquesta gesticulacio ha de ser excessiva.
 • Manies o tics: cal evitar moviments que s’acostumen a fer quan s’esta nervios, gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la taula… aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.
 • Menjar xiclet: en cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.
 • Puntualitat: a una entrevista de seleccio sempre es necessari arribar amb antelacio suficient per tranquil?litzar-nos abans d’iniciar-la.
 • Mobil: abans d’entrar a l’entrevista cal apagar el mobil per evitar interrupcions inoportunes.
This entry was posted in entrevista and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.