Categorias

Oposiciones de bases generales


Ag猫ncia de Desenvolupament Econ貌mic de la Comarca del Garraf
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a les places vacants de personal funcionari i laboral

Ajuntament d'Altafulla
Bases generals que han de regir la selecci贸 per a l'acc茅s a les places vacants i la provisi贸 dels llocs de treball de funcionaris o de personal laboral de l'Ajuntament i els seus organismes aut貌noms
Bases reguladores del funcionament de les borses de treball

Ajuntament d'Amposta
Bases generals que han de regir la convocat貌ria unit脿ria comprenent dels procediments de selecci贸 en ordre a la provisi贸 en propietat de les places a qu猫 es contreu l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'any 2015

Ajuntament d'Angl猫s
Bases generals de les ofertes p煤bliques d'ocupaci贸

Ajuntament d'Argentona
Bases generals reguladores dels processos selectius per a l'acc茅s a places de la plantilla de personal

Ajuntament d'Asc贸
Pla no t'aturis 2017, dirigit a persones amb especials dificultats d'ocupaci贸
Bases generals del proc茅s selectiu Pla d'ocupaci贸, bienni 2014-2015

Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Bases generals dels processos selectius per a la provisi贸 de llocs de treball del personal funcionari inter铆 i de personal laboral temporal
Bases generals que regularan els processos selectius ordinaris per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal funcionari i laboral convocats per l'Ajuntament
Bases generals dels processos selectius per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal funcionari i laboral

Ajuntament de Barber脿 del Vall猫s
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸 de personal funcionari i laboral

Ajuntament de Barcelona
Bases generals del proc茅s de cobertura de llocs directius de l'Ajuntament i els seus organismes aut貌noms oberts a personal no funcionari

Ajuntament de Calaf
Bases generals dels processos selectius per a la provisi贸 de places de la plantilla de funcionaris/脿ries i personal laboral fix, en el marc del proc茅s d'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal

Ajuntament de Caldes d'Estrac
Bases generals que regiran la creaci贸 i el funcionament de les borses de treball
Bases generals per a la selecci贸 de places de la plantilla de funcionaris

Ajuntament de Calonge
Bases generals per a la convocat貌ria de personal laboral fix i funcionaris de carrera
Bases generals per a la provisi贸 de llocs de treball de funcionari inter铆
Reglament de funcionament de la borsa de treball

Ajuntament de Campelles
Bases generals dels processos selectius del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament

Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament per la via de la consolidaci贸 i estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal
Bases generals dels processos de nous acc茅s restringit a persones amb dificultats d'integraci贸 laboral
Bases generals per a la creaci贸 de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal, reguladores de les condicions d'acc茅s, manteniment i baixa a les borses de treball que constitueixi l'Ajuntament

Ajuntament de Castellcir
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a les places vacants que figurin a l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de l'Ajuntament

Ajuntament de Castelldefels
Bases Generals reguladores dels processos de cobertura definitiva de places per la via de la consolidaci贸 de l'ocupaci贸 temporal (COT)/Estabilitzaci贸 (EOT)

Ajuntament de Castelldefels - Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA
Bases generals que hauran de regir els processos de selecci贸 de personal

Ajuntament de Collbat贸
Bases generals per a la selecci贸 de places de la plantilla de funcionaris i personal laboral
Bases generals dels processos de selecci贸 del personal funcionari de carrera i laboral fix

Ajuntament de Cornell脿 de Llobregat
Bases generals dels processos selectius

Ajuntament de Cunit
Bases generals reguladores dels processos selectius de personal de l'Ajuntament
Bases generals de selecci贸 de participants al programa formatiu del Servei d'Ocupaci贸 Municipal

Ajuntament de Figueres
Bases generals de funcionament de les borses de treball

Ajuntament de Flix
Bases del Pla municipal d'ocupaci贸 i formaci贸 per a l'any 2017
Bases del Pla municipal d'ocupaci贸 i formaci贸 per a l'any 2018

Ajuntament de Gav脿
Bases generals que han de regir el proc茅s selectiu per a la contractaci贸 de personal de l'Ajuntament de Gav脿 de persones en situaci贸 d'atur del municipi vinculat al pla d'ocupaci贸 Pla de Foment de l'Ocupaci贸

Ajuntament de Gurb
Bases generals per regular els processos de selecci贸 per a l'acc茅s a places vacants convocades per l'Ajuntament

Ajuntament de l'Aldea
Ordenan莽a reguladora de la borsa de treball

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Bases comunes de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de torn lliure
Bases generals dels processos de selecci贸 de personal funcionari de carrera

Ajuntament de la Bisbal del Pened猫s
Bases generals reguladores dels processos selectius per a la provisi贸 de les places incloses a l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal (Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporali

Ajuntament de la Garriga
Places de personal funcionari i personal laboral

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Bases generals que regulen el Pla d'Ocupaci贸 municipal

Ajuntament de Lleida
Bases reguladores del proc茅s de consolidaci贸 de l'ocupaci贸 temporal, per acc茅s a condici贸 de funcionari de carrera i personal laboral fix, de l'Ajuntament i organismes aut貌noms
Reglament regulador de borses de treball
Bases reguladores del proc茅s d'estabilitat per a l'acc茅s a la condici贸 de funcionari de carrera i de personal laboral fix (places ocupades de forma interina o temporal)

Ajuntament de Lli莽脿 de Vall
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸 del personal funcionari i laboral

Ajuntament de Malgrat de Mar
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries de procediment de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2017 i que integra les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries de procediment de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2020 i que integra les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries de procediment de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2018 i que integra les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries de procediment de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2021 i que integra les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries de procediment de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocat貌ries dels procediments de selecci贸 i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2022 i que integren les bases de selecci贸 de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Ajuntament de Matar贸
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament per via de l'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal

Ajuntament de Molins de Rei
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a places vacants en r猫gim de funcionari de carrera o laboral fix

Ajuntament de Mollet del Vall猫s
Bases Generals que han de regir els processos selectius a l'Ajuntament

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Bases generals dels processos selectius que es convoquin en execuci贸 del proc茅s extraordinari d'estabilitzaci贸

Ajuntament de Mont-roig del Camp - Entitat P煤blica Empresarial per la Gesti贸 del Cicle Complet de l'Aigua (Nostraigua)
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s amb car脿cter de personal laboral

Ajuntament de Montmel贸
Bases generals que han de regir els processos selectius per a la creaci贸 d'una borsa de treball

Ajuntament de M贸ra d'Ebre
Bases que han de regir els processos selectius per a la creaci贸 d'una borsa de treball

Ajuntament de Pallej脿
Criteris Generals de selecci贸 del personal del plans d'ocupaci贸 de l'Ajuntament

Ajuntament de Parets del Vall猫s
Bases generals dels plans d'ocupaci贸 locals

Ajuntament de Premi脿 de Mar
Bases generals reguladores dels processos de torn lliure
Bases generals dels Programes Treball als Barris 2019 i Garantia Juvenil a Catalunya 2019
Bases generals dels processos selectius per a la contractaci贸 de personal t猫cnic de suport vinculat als plans d'ocupaci贸

Ajuntament de Rellinars
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸, per la provisi贸 ordin脿ria per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari inter铆 o laboral temporal

Ajuntament de Reus
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de l'any 2019
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de l'any 2020
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de l'any 2016

Ajuntament de Rub铆
Bases generals dels processos selectius per a la provisi贸 de places incloses en l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 extraordin脿ria (proc茅s d'estabilitzaci贸)

Ajuntament de Sabadell
Bases generals dels processos selectius corresponents a les ofertes p煤bliques d'ocupaci贸

Ajuntament de Salou - Patronat Municipal de Turisme
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸 del Patronat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Projecte Primera Oportunitat

Ajuntament de Sant Cebri脿 de Vallalta
Bases generals de selecci贸 de places

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Bases generals que regiran la creaci贸 i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Bases generals reguladores dels processos selectius de l'Ajuntament
Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament, subjectes a la taxa addicional per a l'estabilitzaci贸 del treball temporal

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Bases generals per als processos de selecci贸 de personal funcionari de carrera i/o personal laboral fix
Criteris generals per a la realitzaci贸 dels processos selectius dins del proc茅s d'estabilitzaci贸 de la plantilla de l'Ajuntament, mitjan莽ant el sistema de concurs oposici贸

Ajuntament de Sant Just Desvern
Bases comunes dels processos de selecci贸 del personal funcionari i laboral

Ajuntament de Sant Quirze del Vall猫s
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'ingr茅s o acc茅s als cossos de funcionaris o de personal laboral fix, i per a la formaci贸 de borses de treball

Ajuntament de Sant Sadurn铆 d'Anoia
Bases generals dels processos de selecci贸 del personal funcionari i laboral
Bases generals per a la selecci贸 de places de la policia local

Ajuntament de Sant Vicen莽 de Castellet
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a les places vacants de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix de l'Ajuntament

Ajuntament de Sant Vicen莽 de Montalt
Bases generals dels processos de selecci贸 i consolidaci贸 de places del r猫gim funcionarial i del r猫gim laboral
Bases generals per a l'acc茅s a les places de l'oferta p煤blica
Bases generals dels processos de selecci贸 i consolidaci贸 de places del r猫gim funcionarial i del r猫gim laboral de l'Ajuntament

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Bases generals reguladores per a la gesti贸 de les borses de treball d'aspirants per a contractacions temporals i/o nomenaments d'interins/nes
Bases generals per a la selecci贸 de places vacants de la plantilla de funcionaris i personal laboral
Normativa per a la provisi贸 dels llocs de treball de l'Ajuntament

Ajuntament de Santa Eul脿lia de Ron莽ana
Bases generals dels processos per a l'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Bases comunes de selecci贸 per a la provisi贸 de les places de funcionaris de carrera i personal laboral fix de l'Ajuntament i dels seus organismes aut貌noms municipals

Ajuntament de Santa Perp猫tua de Mogoda
Bases generals per a la selecci贸 de places de la plantilla de funcionaris i personal laboral

Ajuntament de Tarragona
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'execuci贸 dels processos d'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal

Ajuntament de Tiana
Bases generals del procediment selectiu per a la provisi贸 de places d'agent de la Policia Local

Ajuntament de Tivissa
Bases generals per a la provisi贸 de places contingudes a l'oferta p煤blica

Ajuntament de Torell贸
Bases generals dels processos selectius

Ajuntament de Tossa de Mar
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva per la via de consolidaci贸/estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal (COT/EST)

Ajuntament de Valls
Bases generals reguladores de processos de selecci贸

Ajuntament de Viladecans
Regulaci贸 de les borses de treball a l'Ajuntament

Ajuntament de Vilanova del Cam铆
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸 de personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament

Ajuntament de Vilanova del Vall猫s
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a les places vacants a la plantilla de personal de l'Ajuntament

Ajuntament de Vilanova i la Geltr煤
Normes de funcionament de les Borses de treball derivades dels processos selectius d'estabilitzaci贸 de l'Ajuntament, d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica

Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Ordenan莽a reguladora de la borsa de treball

脌rea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Bases generals que regularan les convocat貌ries per a l'acc茅s a places de personal funcionari de carrera de l'entitat i dels seus organismes p煤blics

Centre d'Educaci贸 Especial Montserrat Montero
Bases que han de regir la convocat貌ria dels processos de selecci贸 de personal laboral per a la creaci贸 de borses de treball

Conselh Generau d'Aran - Pompi猫rs Emerg茅ncies SL
Bases generals per a la constituci贸 de borses de treball

Consell Comarcal de l'Alt Pened猫s
Bases generals dels processos selectius per a la provisi贸 de borses de treball per a la cobertura de vacants temporals del Consell Comarcal de l'Alt Pened猫s i dels ajuntaments adherits al conveni per a la creaci贸 de borses de treball comarcals
Bases generals dels processos selectius per a la provisi贸 de borses de treball per a la cobertura de vacants temporals
Bases generals dels processos selectius per a l'acc茅s a places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial

Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Instruccions regulat貌ries de les borses de treball

Consell Comarcal de la Selva
Bases generals per a la selecci贸 del personal al servei del Consell

Consell Comarcal del Baix Ebre
Bases generals que han de regir la creaci贸 i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o inter铆

Consell Comarcal del Garraf
Reglament de funcionament de les borses de treball

Consell Comarcal del Maresme
Criteris generals per a la contractaci贸 de personal de car脿cter temporal

Consell Comarcal del Montsi脿
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'acc茅s a les places vacants de la plantilla de personal

Consell Comarcal del Tarragon猫s
Bases generals dels processos de selecci贸 de les places i la provisi贸 de llocs de treball del personal laboral fix i funcionari de carrera

Consorci d'Acci贸 Social de la Garrotxa
Criteris per a la gesti贸 interna de les borses de treball dels diferents perfils professionals del Consorci

Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
Places de personal laboral

Consorci de Pol铆tiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
Bases generals que han de regir la creaci贸 i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o inter铆

Consorci Sanitari de Barcelona - Ag猫ncia de Salut P煤blica de Barcelona (ASPB)
Bases generals per a la provisi贸 de llocs de treball de l'ASPB

Consorci Sociosanitari d'Igualada
Bases per a la selecci贸 i contractaci贸 de personal amb car脿cter indefinit

Diputaci贸 de Barcelona - Institut del Teatre
Bases generals que regiran els processos de selecci贸 per a la provisi贸 mitjan莽ant contracte laboral de durada determinada de diversos llocs de treball de docent necessaris segons el Pla d'Ordenaci贸 Acad猫mica

Diputaci贸 de Barcelona - Organisme de Gesti贸 Tribut脿ria (ORGT)
Bases generals dels processos selectius corresponents a les ofertes p煤bliques d'ocupaci贸

Diputaci贸 de Lleida
Bases generals de provisi贸 de car脿cter definitiu, mitjan莽ant concurs, dels llocs de treball de la Diputaci贸 de Lleida i els seus organismes aut貌noms

Diputaci贸 de Tarragona
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸

Fundaci贸 Els Garrofers
Bases generals reguladores dels processos de selecci贸 del personal laboral

Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda
R猫gim de personal i dels processos de selecci贸 i provisi贸 en l'脿mbit de l'Ag猫ncia Tribut脿ria de Catalunya

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educaci贸
Bases generals de funcionament i gesti贸 de la borsa de treball de personal d'administraci贸 i serveis i de professionals d'atenci贸 educativa i de suport a la doc猫ncia

Generalitat de Catalunya - Departament de Just铆cia
Procediment de selecci贸, nomenament i cessament del personal inter铆 dels cossos de metges forenses, de gesti贸 processal i administrativa, de tramitaci贸 processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administraci贸 de Just铆cia a Catalunya

Ministerio de Justicia
Bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingr茅s o acc茅s als cossos de funcionaris al servei de l'Administraci贸 de just铆cia

Sociedad Estatal Correos y Tel茅grafos, SA
Bases generals de la convocat貌ria conjunta d'ingr茅s a llocs de treball de personal laboral fix, corresponents a la Taxa de reposici贸 de 2020 i 2021, al proc茅s d'estabilitzaci贸 addicional 2018-2020, i al proc茅s d'estabilitzaci贸 extraordinari Llei 20/2021

Universitat de Barcelona (UB)
Reglament dels concursos d'acc茅s a places de cossos docents universitaris i a places de professorat contractat permanent
Reglament dels concursos per a la provisi贸 de places de professorat contractat laboral temporal de la Universitat

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Reglament d'ingr茅s, provisi贸 de llocs de treball, promoci贸 professional i promoci贸 interna del personal d'administraci贸 i serveis, funcionari