Categorias

Oposiciones de bases generales


Oposisiones en Agència de Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants de personal funcionari i laboral

Oposisiones en Ajuntament d'Altafulla
Bases reguladores del funcionament de les borses de treball
Bases generals que han de regir la selecció per a l'accés a les places vacants i la provisió dels llocs de treball de funcionaris o de personal laboral de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms

Oposisiones en Ajuntament d'Amposta
Bases generals que han de regir la convocatòria unitària comprenent dels procediments de selecció en ordre a la provisió en propietat de les places a què es contreu l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2015

Oposisiones en Ajuntament d'Anglès
Bases generals de les ofertes públiques d'ocupació

Oposisiones en Ajuntament d'Argentona
Bases generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a places de la plantilla de personal

Oposisiones en Ajuntament d'Ascó
Pla no t'aturis 2017, dirigit a persones amb especials dificultats d'ocupació
Bases generals del procés selectiu Pla d'ocupació, bienni 2014-2015

Oposisiones en Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Bases generals que regularan els processos selectius ordinaris per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal funcionari i laboral convocats per l'Ajuntament
Bases generals dels processos selectius per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal funcionari i laboral
Bases generals dels processos selectius per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari interí i de personal laboral temporal

Oposisiones en Ajuntament de Barberà del Vallès
Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral

Oposisiones en Ajuntament de Barcelona
Bases generals del procés de cobertura de llocs directius de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms oberts a personal no funcionari

Oposisiones en Ajuntament de Calaf
Bases generals dels processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de funcionaris/àries i personal laboral fix, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal

Oposisiones en Ajuntament de Caldes d'Estrac
Bases generals que regiran la creació i el funcionament de les borses de treball
Bases generals per a la selecció de places de la plantilla de funcionaris

Oposisiones en Ajuntament de Calonge
Reglament de funcionament de la borsa de treball
Bases generals per a la convocatòria de personal laboral fix i funcionaris de carrera
Bases generals per a la provisió de llocs de treball de funcionari interí

Oposisiones en Ajuntament de Campelles
Bases generals dels processos selectius del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal, reguladores de les condicions d'accés, manteniment i baixa a les borses de treball que constitueixi l'Ajuntament
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament per la via de la consolidació i estabilització de l'ocupació temporal
Bases generals dels processos de nous accés restringit a persones amb dificultats d'integració laboral

Oposisiones en Ajuntament de Castellcir
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants que figurin a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Castelldefels
Bases Generals reguladores dels processos de cobertura definitiva de places per la via de la consolidació de l'ocupació temporal (COT)/Estabilització (EOT)

Oposisiones en Ajuntament de Castelldefels - Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA
Bases generals que hauran de regir els processos de selecció de personal

Oposisiones en Ajuntament de Collbató
Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix
Bases generals per a la selecció de places de la plantilla de funcionaris i personal laboral

Oposisiones en Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Bases generals dels processos selectius

Oposisiones en Ajuntament de Cunit
Bases generals reguladores dels processos selectius de personal de l'Ajuntament
Bases generals de selecció de participants al programa formatiu del Servei d'Ocupació Municipal

Oposisiones en Ajuntament de Figueres
Bases generals de funcionament de les borses de treball
Bases generals de funcionament de les borses de treball de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Flix
Bases del Pla municipal d'ocupació i formació per a l'any 2018
Bases del Pla municipal d'ocupació i formació per a l'any 2017

Oposisiones en Ajuntament de Gavà
Bases generals que han de regir el procés selectiu per a la contractació de personal de l'Ajuntament de Gavà de persones en situació d'atur del municipi vinculat al pla d'ocupació Pla de Foment de l'Ocupació

Oposisiones en Ajuntament de Gurb
Bases generals per regular els processos de selecció per a l'accés a places vacants convocades per l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de l'Aldea
Ordenança reguladora de la borsa de treball

Oposisiones en Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Bases comunes de l'oferta pública d'ocupació de torn lliure
Bases generals dels processos de selecció de personal funcionari de carrera

Oposisiones en Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Bases generals reguladores dels processos selectius per a la provisió de les places incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal (Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporali

Oposisiones en Ajuntament de la Garriga
Places de personal funcionari i personal laboral

Oposisiones en Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Bases generals que regulen el Pla d'Ocupació municipal

Oposisiones en Ajuntament de Lleida
Bases reguladores del procés de consolidació de l'ocupació temporal, per accés a condició de funcionari de carrera i personal laboral fix, de l'Ajuntament i organismes autònoms
Reglament regulador de borses de treball
Bases reguladores del procés d'estabilitat per a l'accés a la condició de funcionari de carrera i de personal laboral fix (places ocupades de forma interina o temporal)

Oposisiones en Ajuntament de Lliçà de Vall
Bases generals reguladores dels processos de selecció del personal funcionari i laboral

Oposisiones en Ajuntament de Malgrat de Mar
Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2018 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2020 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2017 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2022 i que integren les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada
Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2021 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Oposisiones en Ajuntament de Mataró
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament per via de l'estabilització de l'ocupació temporal

Oposisiones en Ajuntament de Molins de Rei
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a places vacants en règim de funcionari de carrera o laboral fix

Oposisiones en Ajuntament de Mollet del Vallès
Bases Generals que han de regir els processos selectius a l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Mont-roig del Camp
Bases generals dels processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinari d'estabilització

Oposisiones en Ajuntament de Mont-roig del Camp - Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l'Aigua (Nostraigua)
Bases generals dels processos selectius per a l'accés amb caràcter de personal laboral

Oposisiones en Ajuntament de Montmeló
Bases generals que han de regir els processos selectius per a la creació d'una borsa de treball

Oposisiones en Ajuntament de Móra d'Ebre
Bases que han de regir els processos selectius per a la creació d'una borsa de treball

Oposisiones en Ajuntament de Pallejà
Criteris Generals de selecció del personal del plans d'ocupació de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Parets del Vallès
Bases generals dels plans d'ocupació locals

Oposisiones en Ajuntament de Premià de Mar
Bases generals reguladores dels processos de torn lliure
Bases generals dels processos selectius per a la contractació de personal tècnic de suport vinculat als plans d'ocupació
Bases generals dels Programes Treball als Barris 2019 i Garantia Juvenil a Catalunya 2019

Oposisiones en Ajuntament de Rellinars
Bases generals reguladores dels processos de selecció, per la provisió ordinària per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari interí o laboral temporal

Oposisiones en Ajuntament de Reus
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020
Bases generals que han de regir els processos selectius dins de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016

Oposisiones en Ajuntament de Rubí
Bases generals dels processos selectius per a la provisió de places incloses en l'oferta pública d'ocupació extraordinària (procés d'estabilització)

Oposisiones en Ajuntament de Sabadell
Bases generals dels processos selectius corresponents a les ofertes públiques d'ocupació

Oposisiones en Ajuntament de Salou - Patronat Municipal de Turisme
Bases generals reguladores dels processos de selecció del Patronat

Oposisiones en Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Projecte Primera Oportunitat

Oposisiones en Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Bases generals de selecció de places

Oposisiones en Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Bases generals que regiran la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals

Oposisiones en Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament, subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del treball temporal
Bases generals reguladores dels processos selectius de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Criteris generals per a la realització dels processos selectius dins del procés d'estabilització de la plantilla de l'Ajuntament, mitjançant el sistema de concurs oposició
Bases generals per als processos de selecció de personal funcionari de carrera i/o personal laboral fix

Oposisiones en Ajuntament de Sant Just Desvern
Bases comunes dels processos de selecció del personal funcionari i laboral

Oposisiones en Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'ingrés o accés als cossos de funcionaris o de personal laboral fix, i per a la formació de borses de treball

Oposisiones en Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari i laboral
Bases generals per a la selecció de places de la policia local

Oposisiones en Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Bases generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral de l'Ajuntament
Bases generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral
Bases generals per a l'accés a les places de l'oferta pública

Oposisiones en Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Normativa per a la provisió dels llocs de treball de l'Ajuntament
Bases generals reguladores per a la gestió de les borses de treball d'aspirants per a contractacions temporals i/o nomenaments d'interins/nes
Bases generals per a la selecció de places vacants de la plantilla de funcionaris i personal laboral

Oposisiones en Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Bases generals dels processos per a l'estabilització de l'ocupació temporal

Oposisiones en Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Bases comunes de selecció per a la provisió de les places de funcionaris de carrera i personal laboral fix de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms municipals

Oposisiones en Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Bases generals per a la selecció de places de la plantilla de funcionaris i personal laboral

Oposisiones en Ajuntament de Tarragona
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'execució dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Oposisiones en Ajuntament de Tiana
Bases generals del procediment selectiu per a la provisió de places d'agent de la Policia Local

Oposisiones en Ajuntament de Tivissa
Bases generals per a la provisió de places contingudes a l'oferta pública

Oposisiones en Ajuntament de Torelló
Bases generals dels processos selectius

Oposisiones en Ajuntament de Tossa de Mar
Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva per la via de consolidació/estabilització de l'ocupació temporal (COT/EST)

Oposisiones en Ajuntament de Valls
Bases generals reguladores de processos de selecció

Oposisiones en Ajuntament de Viladecans
Regulació de les borses de treball a l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Vilanova del Camí
Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Vilanova del Vallès
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants a la plantilla de personal de l'Ajuntament

Oposisiones en Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Normes de funcionament de les Borses de treball derivades dels processos selectius d'estabilització de l'Ajuntament, d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Oposisiones en Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Ordenança reguladora de la borsa de treball

Oposisiones en Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Bases generals que regularan les convocatòries per a l'accés a places de personal funcionari de carrera de l'entitat i dels seus organismes públics

Oposisiones en Centre d'Educació Especial Montserrat Montero
Bases que han de regir la convocatòria dels processos de selecció de personal laboral per a la creació de borses de treball

Oposisiones en Conselh Generau d'Aran - Pompièrs Emergéncies SL
Bases generals per a la constitució de borses de treball

Oposisiones en Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Bases generals dels processos selectius per a la provisió de borses de treball per a la cobertura de vacants temporals
Bases generals dels processos selectius per a l'accés a places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial
Bases generals dels processos selectius per a la provisió de borses de treball per a la cobertura de vacants temporals del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i dels ajuntaments adherits al conveni per a la creació de borses de treball comarcals

Oposisiones en Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Instruccions regulatòries de les borses de treball

Oposisiones en Consell Comarcal de la Selva
Bases generals per a la selecció del personal al servei del Consell

Oposisiones en Consell Comarcal del Baix Ebre
Bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí

Oposisiones en Consell Comarcal del Garraf
Reglament de funcionament de les borses de treball

Oposisiones en Consell Comarcal del Maresme
Criteris generals per a la contractació de personal de caràcter temporal

Oposisiones en Consell Comarcal del Montsià
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a les places vacants de la plantilla de personal

Oposisiones en Consell Comarcal del Tarragonès
Bases generals dels processos de selecció de les places i la provisió de llocs de treball del personal laboral fix i funcionari de carrera

Oposisiones en Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
Criteris per a la gestió interna de les borses de treball dels diferents perfils professionals del Consorci

Oposisiones en Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
Places de personal laboral

Oposisiones en Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
Bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí

Oposisiones en Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Bases generals per a la provisió de llocs de treball de l'ASPB

Oposisiones en Consorci Sociosanitari d'Igualada
Bases per a la selecció i contractació de personal amb caràcter indefinit

Oposisiones en Diputació de Barcelona - Institut del Teatre
Bases generals que regiran els processos de selecció per a la provisió mitjançant contracte laboral de durada determinada de diversos llocs de treball de docent necessaris segons el Pla d'Ordenació Acadèmica

Oposisiones en Diputació de Barcelona - Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
Bases generals dels processos selectius corresponents a les ofertes públiques d'ocupació

Oposisiones en Diputació de Lleida
Bases generals de provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Oposisiones en Diputació de Tarragona
Bases generals reguladores dels processos de selecció

Oposisiones en Fundació Els Garrofers
Bases generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda
Règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
Bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Procediment de selecció, nomenament i cessament del personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de Justícia a Catalunya

Oposisiones en Ministerio de Justicia
Bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingrés o accés als cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia

Oposisiones en Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
Bases generals de la convocatòria conjunta d'ingrés a llocs de treball de personal laboral fix, corresponents a la Taxa de reposició de 2020 i 2021, al procés d'estabilització addicional 2018-2020, i al procés d'estabilització extraordinari Llei 20/2021

Oposisiones en Universitat de Barcelona (UB)
Reglament dels concursos per a la provisió de places de professorat contractat laboral temporal de la Universitat
Reglament dels concursos d'accés a places de cossos docents universitaris i a places de professorat contractat permanent

Oposisiones en Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d'administració i serveis, funcionari