Categorias

Oposiciones de otras convocatorias


Conselh Generau d'Aran
Proves per a l'obtenci贸 dels certificats d'aran猫s/occit脿 del Departament de Cultura e Lengua del Conselh Generau d'Aran, curs 2020-2021

Generalitat de Catalunya - Ag猫ncia per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCI脫)
Acreditaci贸 d'assessors en el marc dels programes d'ACCI脫 per al per铆ode 2019-2022
Acreditaci贸 de mentors en el marc d'empreses emergents (start-up) per al per铆ode 2021-2023

Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci贸
Ex脿mens te貌rics per a l'obtenci贸 de t铆tols n脿utics recreatius per a l'any 2021

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educaci贸
Prova espec铆fica d'acc茅s al cicle formatiu de grau superior del t铆tol de la Generalitat de t猫cnic o t猫cnica superior en t猫cniques d'actuaci贸 teatral, corresponents al curs 2020-2021
Proves d'acc茅s als cicles formatius de formaci贸 professional i als cicles formatius d'arts pl脿stiques i disseny, les proves de car脿cter general d'ensenyaments esportius i les proves d'acc茅s a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, correspone
Proves d'acc茅s de car脿cter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenci贸 de les titulacions oficials de t猫cnic esportiu i t猫cnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2020, d'Era Val d'Ara
Proves espec铆fiques d'acc茅s als ensenyaments esportius de r猫gim especial de diverses especialitats corresponent al curs 2019-2020
Proves lliures per a l'obtenci贸 del t铆tol de graduat/ada en educaci贸 secund脿ria obligat貌ria i per a l'obtenci贸 del certificat de formaci贸 instrumental per a persones de m茅s de 18 anys, corresponents a l'any 2020
Proves d'acc茅s als graus en ensenyaments art铆stics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educaci贸 Superior, corresponents al curs 2021-2022
Procediment d'avaluaci贸 i acreditaci贸 de les compet猫ncies professionals adquirides a trav茅s de l'experi猫ncia laboral o de vies no formals de formaci贸 per als anys 2020 i 2021 (2840 places)
Proves espec铆fiques d'acc茅s als ensenyaments esportius de r猫gim especial de diverses especialitats al Centre P煤blic de T猫cnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2021
Proves lliures per a l'obtenci贸 del t铆tol de graduat/ada en educaci贸 secund脿ria obligat貌ria i per a l'obtenci贸 del certificat de formaci贸 instrumental per a persones de m茅s de 18 anys, corresponents a l'any 2021
Proves espec铆fiques d'acc茅s als ensenyaments esportius de r猫gim especial de diverses especialitats al Centre P煤blic de T猫cnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2019
Proves espec铆fiques d'acc茅s als ensenyaments esportius de r猫gim especial de diverses especialitats corresponent al curs 2020-2021
Prova espec铆fica d'acc茅s al cicle formatiu de grau mitj脿 del t铆tol de la Generalitat de t猫cnic o t猫cnica d'animaci贸 en circ i al cicle formatiu de grau superior del t铆tol de la Generalitat de t猫cnic o t猫cnica superior en arts del circ, corresponent al cur

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Curs per a l'obtenci贸 del t铆tol de diploma de postgrau en salut p煤blica per a l'edici贸 2021-2022

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat
Proves per obtenir els certificats de compet猫ncia professional per a l'exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera de mercaderies
Proves per a l'obtenci贸 del certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, any 2021

Ministerio de Educaci贸n y Formaci贸n Profesional
Prova d'acc茅s als cicles formatius de grau mitj脿 i de grau superior de formaci贸 professional del sistema educatiu corresponents a l'any 2021

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Proves d'idone茂tat professional per a l'obtenci贸 dels t铆tols de patr贸 d'altura, patr贸 de litoral, mec脿nic major naval i mec脿nic naval de la marina mercant per a l'any 2021
Proves sobre coneixement de la legislaci贸 mar铆tima espanyola per a l'any 2021
Ex脿mens per a l'obtenci贸 i renovaci贸 dels certificats de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per ferrocarril
Proves espec铆fiques per al reconeixement de la capacitaci贸 professional per a prestar serveis portuaris de practicatge als ports de Gij贸n, Instalaciones Mar铆timas de Al煤mina Espa帽ola a San Cipri谩n, Vigo, Sevilla, Algeciras, Barcelona i Palam贸s
Ex脿mens te貌rics ordinaris per a l'obtenci贸 de titulacions n脿utiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo

Ministerio del Interior
Proves de selecci贸 per a vigilant de seguretat i la seva especialitat de vigilant d'explosius i escorta privat per a l'any 2021
Proves de selecci贸 per a guardes rurals i les seves especialitats, any 2021