Categorias

Oposiciones de otras convocatorias


Oposisiones en Conselh Generau d'Aran
Proves per a l'obtenció dels certificats d'aranès/occità del Departament de Cultura e Lengua del Conselh Generau d'Aran, curs 2022-2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 07/09/2023 - Diversos períodes d'inscripció segons si s'han realitzat cursos, o la convocatòria

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
Acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o la formació no reconeguda oficialment, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU
Fecha límite de presentción de la solicitud: Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics recreatius per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 29/11/2023

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
Proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, correspone
Fecha límite de presentción de la solicitud: 19/05/2023 - El període d'inscripció varia segons la titulació
Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 28/09/2023 - Consulteu els diferents períodes d'inscripció
Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponent al curs 2022-2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 12/09/2023 - Veure les diferents dates d'inscripció segons el tipus d'ensenyament
Proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2023, d'Era Val d'Ara
Fecha límite de presentción de la solicitud: 28/04/2023
Prova específica d'accés als títols de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Maquinària Escènica, Luminotècnia i Sonorització per a les Arts Escèniques corresponents al curs 2023-2024
Fecha límite de presentción de la solicitud: 21/06/2023
Prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana, corresponent al curs 2023-2024
Fecha límite de presentción de la solicitud: 02/06/2023
Prova específica d'accés al títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques de Direcció Coral, corresponent al curs 2023-2024
Fecha límite de presentción de la solicitud: 08/05/2023
Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 19/10/2023 - El període d'inscripció en les proves és des de les 9.00h del 9 d'octubre de 2023 fins a les 23.59h del 19 d'octubre de 2023
Proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles o
Fecha límite de presentción de la solicitud: 01/03/2024 23:59 h - Convocatòria extraordinària: a partir de les 9:00 h del 13 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 a les 23:59 h / Convocatòria ordinària: a partir de les 9:00 h del 26 de febrer al 1 de març de 2024, a les 23:59 h
Prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al cur
Fecha límite de presentción de la solicitud: 02/06/2023
Prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponents al curs 2023-2024
Fecha límite de presentción de la solicitud: 02/06/2023
Proves d'accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2023-2024
Fecha límite de presentción de la solicitud: 16/06/2023
Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 01/12/2023 - Veure les diferents dates d'inscripció segons el tipus d'ensenyament

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament de Recerca i Universitats
Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya i de la prova d'aptitud personal per accedir al grau en Educació Infantil i al grau en Educació Primària de l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: Termini segons el tipus de prova

Oposisiones en Generalitat de Catalunya - Departament de Territori
Proves per a l'obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril
Fecha límite de presentción de la solicitud: Termini no especificat
Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 20/10/2023

Oposisiones en Institut Ramon Llull
Proves per a l'obtenció de certificats de coneixements de llengua catalana per a l'any 2023. 2a convocatòria
Fecha límite de presentción de la solicitud: 02/10/2023 - Presentació de sol·licituds d'inscripció i pagament: del 20.09.2023 al 02.10.2023

Oposisiones en Ministerio de Educación y Formación Profesional
Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional del sistema educatiu corresponents a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 14/07/2023 - Convocatòria ordinària: 20/03/2023 al 14/04/2023 - Convocatòria extraordinària: 03/07/2023 al 14/07/2023

Oposisiones en Ministerio de Hacienda y Función Pública
Proves d'aptitud per a l'accés a la professió de Gestor administratiu
Fecha límite de presentción de la solicitud: 27/09/2023

Oposisiones en Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Oficina Española de Patentes y Marcas
Exàmens d'aptitud acreditatius dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat professional d'agent de la propietat industrial i del coneixement del Dret espanyol per al reconeixement de la qualificació professional per a l'exercici a Espanya
Fecha límite de presentción de la solicitud: 18/05/2023

Oposisiones en Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió de l'Advocacia per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 14/04/2023
Prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió de Procura per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 28/06/2023

Oposisiones en Ministerio de Sanidad
11607 places de Proves selectives 2023 per a l'accés l'any 2024, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de medicina, farmàcia, infermeria i àmbit de la psicologia, la química, l
Fecha límite de presentción de la solicitud: 15/09/2023

Oposisiones en Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Proves específiques per al reconeixement de la capacitació professional per prestar serveis portuaris de practicatge als ports de Bilbao, Cariño/Viveiro-Celeiro/Burela, Sevilla i Ria del Guadalquivir, Alcúdia i Eivissa
Fecha límite de presentción de la solicitud: 17/04/2023
Proves d'idoneïtat professional per a la obtenció dels títols de patró d'alçada, patró de litoral, mecànic major naval i mecànic naval de la marina mercant per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: Termini no especificat
Proves d'idoneïtat professional per a la obtenció dels títols de pilot de segona, oficial de màquines de segona, oficial radioelectrònic de segona i oficial electrotècnic de la marina mercant per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: Termini no especificat
Proves sobre coneixement de la legislació marítima espanyola per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: Termini no especificat

Oposisiones en Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Exàmens per a l'obtenció i renovació dels certificats de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per ferrocarril
Fecha límite de presentción de la solicitud: 25/07/2023

Oposisiones en Ministerio del Interior
Proves de selecció per a guardes rurals i les seves especialitats, any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 30/09/2023 - 1/2023: De l'1 al 31 de març de 2023 - 2/2023: De l'1 al 30 de setembre de 2023
Proves de selecció per a vigilant de seguretat i la seva especialitat de vigilant d'explosius i escorta privat, per a l'any 2023
Fecha límite de presentción de la solicitud: 14/09/2023 - El termini de presentació de sol·licituds és diferent per a cada convocatòria