REGLES DE COMUNICACIO NO VERBAL

REGLES DE COMUNICACIO NO VERBAL

Si la comunicacio verbal fa referencia allo que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuem. Tant important es el que es diu com el que no es diu, pero es deixa veure. La comunicacio no verbal proporciona a l’entrevistador/a tanta informacio o mes que la que la persona candidata manifesta. Davant d’una incongruencia entre el missatge verbal i no verbal, ens inclinem sempre a creure el no verbal, perque es mes dificil de simular.

Oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes:

 • Manera de vestir: cal portar la roba adequada al lloc de treball al qual s’opta. No es el mateix el vestit que la persona candidata ha de portar per ocupar un lloc de treball de dependent/a en una botiga d’alta costura, que el que ha de portar de dependent/a en una botiga del mercat. Pero no sols cal que la roba sigui l’adient, cal que estigui neta i que no hi hagi estrips.
 • Higiene: te molta importancia la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene descuidada es mes facilment identificable que una higiene cuidada en exces.
 • Donar la ma: la forma de donar la ma predisposa l’actitud de la persona entrevistadora; cal evitar donar la ma de forma fluixa ja que denota manca d’energia i falta de decisio. Una ma humida provoca una sensacio desagradable en l’altra persona.
 • Expressio facial: l’expressio de la cara indica el nostre estat d’anim, els nostres sentiments, per tant, cal que la nostra expressio concordi amb el missatge que estem donant.
 • Somriure: en moments concrets de l’entrevista es important ja que significa obertura dels canals de comunicacio. Tambe, el somriure de vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.
 • Contacte visual: mirar a la cara de la persona amb la qual s’esta parlant es el millor procediment per mostrar sinceritat.
 • Postura corporal: cal seure de manera correcta, ni recolzat enrere (pot demostrar desinteres) ni molt incorporat cap endavant (pot demostrar nerviosisme i intranquil?litat).
 • Gesticulacio de les mans: durant la conversa es correcte que recolzem les nostres explicacions amb els gestos de les mans, pero, en cap cas, aquesta gesticulacio ha de ser excessiva.
 • Manies o tics: cal evitar moviments que s’acostumen a fer quan s’esta nervios, gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la taula… aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.
 • Menjar xiclet: en cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.
 • Puntualitat: a una entrevista de seleccio sempre es necessari arribar amb antelacio suficient per tranquil?litzar-nos abans d’iniciar-la.
 • Mobil: abans d’entrar a l’entrevista cal apagar el mobil per evitar interrupcions inoportunes.
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

REGLES DE COMUNICACIO VERBAL

REGLES DE COMUNICACIO VERBAL

La comunicacio verbal fa referencia allo que diem. Recollim algunes regles per aconseguir una bona comunicacio verbal.

Conductes basiques

 • Preparar les respostes i la forma d’expressar-les, evitant els monosil?labs, el vocabulari massa col?loquial o massa rebuscat.
 • Cal evitar el tuteig. Utilitzeu el mateix idioma que la persona entrevistadora.
 • Preguntes a la persona entrevistadora (preparar-les per si hi ha temes que no surten i us interessa tractar-los).
 • Reformulacio positiva.
 • Comentaris positius dels vostres interessos, metes i aficions.
 • Comentaris positius de l’experiencia: “els vostres exits”.
 • Comentaris d’interes i entusiasme: “la vostra motivacio”.
 • Utilitzar expressions de “seguretat”.
 • No facilitar informacio perjudicial.

Expressions

Manifesten els vostres EXITS

 • Vaig estar encarregat/da de…
 • He tingut l’oportunitat d’aprendre…
 • El meu rendiment ha estat satisfactori en…
 • He col?laborat en…
 • He realitzat…
 • Vaig estar responsabilitzat de…
 • M’he preparat molt be en…
 • Em vaig dedicar intensament a…
 • Vaig quedar molt satisfet/a de…

Denoten MOTIVACIO

 • Estic molt interessat/da en…
 • M’agradaria poder treballar en un lloc com aquest…
 • Per a mi es molt important una feina…
 • Estic desitjant aplicar els meus coneixements en…
 • Aquest es el treball que sempre he desitjat…
 • Em sentiria felic si…
 • Em motiva molt poder…

Denoten SEGURETAT

 • Estic segur/a…
 • La meva experiencia es important…
 • Ho fare be…
 • Estare a l’altura de…
 • Sabre respondre…
 • S’adapta a les meves possibilitats…
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

DURANT L’ENTREVISTA

DURANT L’ENTREVISTA

Es important:

 • Presentar-vos a l’entrevista amb la confianca i seguretat que l’empresa us ha triat com a possible candidat/a, i que us vol coneixer amb major profunditat.
 • Estar molt atents/es durant els primers minuts de l’entrevista, ja que us proporcionara una informacio valuosa per al seu bon desenvolupament.
 • Adoptar una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l’entrevista.
  • Les persones amb poca experiencia han de remarcar la formacio que aporten, la motivacio i l’interes en aquest sector professional o ocupacio, la disposicio per aprendre…
  • En el cas de tenir poca formacio pero si experiencia, s’aporten en canvi, competencies professionals, coneixement del sector, disponibilitat per a l’aprenentatge…
 • Es bo fer preguntes sobre l’empresa, el negoci o el lloc a ocupar.
 • Despres de cada entrevista, feu una valoracio de com ha anat.
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

ABANS DE L’ENTREVISTA

ABANS DE L’ENTREVISTA

Abans d’anar a una entrevista, es convenient:

 • Informar-vos sobre l’empresa en questio i el seu sector. Us pot ser molt util consultar la pagina web de l’empresa, aixi com catalegs, fullets publicitaris o preguntar a familiars o coneguts que hi treballen en l’empresa, etc.
 • Repassar be el vostre curriculum i la carta de presentacio enviats en el moment de sol?licitar l’ocupacio, perque son els documents que l’entrevistador/a tindra com a referencia per formular les preguntes.
 • Es important preparar la forma d’explicar la trajectoria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, exits, fracassos, projectes futurs, motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva.
 • Cal preparar amb atencio les respostes a preguntes personals, perque son de dificil improvisacio (motivacions, interessos, actituds, etc) Per fer-ho, cal tenir molt clares quines son les competencies adequades al lloc de treball.
 • Es la persona candidata qui ha de facilitar la feina a l’entrevistador/a i no esperar que sigui ell qui dedueixi els motius pels quals l’han de contractar, quines coses pot aportar al lloc de treball, etc.
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA

ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA

L’entrevista acostuma a estar dividida en diverses fases:

 1. Introduccio:
  • recepcio
  • salutacio i presentacions
  • conversa introductoria
  • aclariments respecte l’entrevista
 2. Desenvolupament. Preguntes sobre:
  • la formacio i els estudis
  • l’experiencia professional
  • les questions personals
  • les condicions laborals desitjades
 3. Tancament:
  • aclariment de dubtes
  • comiat
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

L’ENTREVISTA

L’ENTREVISTA

No nomes es important el que diem en una entrevista de seleccio, sino que tant o mes important es com ho diem.

En aquest document es treballen tant els continguts de l’entrevista com temes de comunicacio verbal i no verbal que afavoreixen el fet de tenir exit en un proces de seleccio.

L’entrevista es un pas mes, i sovint l’ultim i mes important, dins un proces de seleccio. Es un dialeg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intenten resoldre els seus dubtes.

Durant l’entrevista heu de tenir en compte les coses que es diuen verbalment sense oblidar els detalls que es transmeten amb l’actitud i la forma de comportar-vos.

Per a que serveix l’entrevista?

 • Per aprofundir en la informacio que ja es te de la persona candidata a traves del seu curriculum previ.
 • Per comprovar si l’estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiencia, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera.
 • Perque l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata es idonia per al lloc vacant.
 • Perque la persona candidata valori si aquesta ocupacio li conve i li interessa.
Posted in entrevista | Tagged | Comments closed

Educacion Primaria (de 6 a 12 anos)

Todo aquel que quiera una plaza en un centro de ensenanza primaria debe presentarse a un concurso-oposicion. La oposicion se divide en dos partes, la primera de ellas trata del desarrollo por escrito de un tema del temario que el opositor debe elegir entre tres que se le dan elegidos al azar. La segunda parte consiste en demostrarle al Tribunal que se tienen conocimientos docentes por medio de diferentes pruebas que varian segun la comunidad autonoma que convoca las oposiciones.

Posted in Oposiciones Primaria | Tagged , | Comments closed